Vytrénujte si mozek

Napsal:   Martin Bartoň

Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že náš mozek je úžasným orgánem. Vždyť právě v něm se odehrává veškeré naše potěšení, radost, smích a vtip, stejně jako naše bolest, strasti a pláč. Vše, čemu říkáme okolní svět, co můžeme ochutnat, očichat nebo ohmatat, co vidíme a slyšíme, to vše jsou ve své podstatě jen elektrické impulzy zpracované naším mozkem.

Vždy mě zajímalo, jak náš mozek funguje a zda je možné si jeho tréninkem zbystřit mysl. Zabýval jsem se tím a prostudoval k tomu několik knih. Jednu z nich napsal japonský odborník na neurologii Dr. Rjúta Kawašima a popisuje v ní svoji metodu tréninku mozku. Je velmi prostá a přitom umí doslova rozsvítit mozek. Zalíbila se mi, a tak vám ji dneska ve svém článku představím.

V některém ze svých budoucích článků se k mozku ještě vrátím, například v popisu metody rychlého čtení a učení, které pro vás chystám. Dneska se tím ale zabývat nebudu, a tak pojďme rovnou k metodě Dr. Kawašimi.

Kdo je Rjúta Kawašima

Dr. Kawašima je japonský odborník na neurologii a profesor na Tohoku University, který se již přes 20 let zabývá výzkumem mozku. Je také ředitelem Centra funkčního zobrazování mozkové aktivity.

Při svém výzkumu zjistil, jaké lidské činnosti nejvíce stimulují mozek, a podle naměřené mozkové aktivity zkoušel různé techniky tréninku. Výsledkem jeho práce je velmi prostá tréninková metoda mozku, která lidem pomáhá zachovat si co nejdéle jasnou mysl a co nejvíce oddálit mentální důsledky stárnutí mozku.

Co vám trénink mozku přinese

Pravidelný trénink mozku podle metody Dr. Kawašimi vám zvýší přísun krve - a tedy i kyslíku a živin - do prefrontálního kortexu. To konkrétně znamená, že vám posílí kreativitu, paměťové funkce a komunikační schopnosti.

Prefrontální kortex je přední část mozkové kůry, která je hned za očima a čelem. Právě tato část mozku je zodpovědná za soustředění, chápání, rozhodování a pamatování. Je to právě tato prefrontální oblast, která tak výrazně odlišuje náš lidský mozek od mozku ostatních tvorů a do značné míry z nás dělá to, co jsme.

Trénink mozku je bezesporu užitečný pro všechny, kteří pracují hlavou a také pro studenty všech typů škol, neboť jim zlepšuje chápání a paměť. Trénink má také velký význam pro seniory, osoby se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou, u kterých podle zjištění Dr. Kawašimi zpomaluje chátrání mozkových funkcí.

Tento druh tréninku vám samozřejmě nijak nezvýší obecné vědomosti, protože co v mozku není, to do něj jinak než studiem nedostanete.

Co nejvíce rozsvítí mozek

Podle výzkumů Dr. Kawašimi vám nejvíce rozsvítí mozek tři následující věci: čtení nahlas, rychlé počítání velmi jednoduchých výpočtů a psaní rukou na papír. Velmi názorně to ukazují obrázky lidského mozku získané z magnetické rezonance při různých aktivitách. Červená barva na obrázcích signalizuje zvýšený přítok krve do dané mozkové oblasti a žlutá barva ukazuje nejvíce prokrvenou, čili nejvíce zapojenou část mozku.

 
HLUBOKÉ ZAMYŠLENÍ
Takto vypadá váš mozek, když jste hluboce zamyšleni. Všimněte si jen maličké aktivní části v levé hemisféře, jinak téměř nic. To je zvláštní, že?
 
JEDNODUCHÉ VÝPOČTY - RYCHLE
Takto vypadá váš mozek, když se snažíte co nejrychleji řešit velmi jednoduché výpočty. Sami vidíte, jak aktivně pracuje mnoho různých částí vašeho mozku v obou hemisférách.
 
JEDNODUCHÉ VÝPOČTY - POMALU
Toto je stav ve vašem mozku, když řešíte tytéž velmi jednoduché výpočty, ale v klídku a pomalu. Vidíte, že aktivita mozku proti rychlému počítání výrazně poklesla.
 
SLOŽITÉ POČETNÍ ÚLOHY
Takto vypadá váš mozek, když řešíte složité výpočty. Je zajímavé, že je aktivována pouze malá část prefrontálního kortexu a část levé hemisféry. Všimněte si, že pravá hemisféra zůstává téměř neaktivní.
 
VEČER U TELEVIZE
Takto se zapojí váš mozek, když se díváte na televizi. Jediné aktivní částí v obou hemisférách jsou týlní a spánkový lalok. Týlní lalok má na starosti vizuální podněty a spánkový lalok zpracovává to, co slyšíme.
 
PSANÍ RUKOU
Takto vypadá váš mozek, když něco píšete rukou na papír. Povšimněte si značné aktivity v prefrontálním kortexu v obou hemisférách.
 
ČTENÍ KNIHY - POTICHU
Toto je váš mozek při tichém čtení pro sebe. Aktivována je řada různých oblastí v obou hemisférách mozku.
 
ČTENÍ KNIHY - NAHLAS
A takto vypadá váš mozek, když něco čtete nahlas. Aktivní oblasti v obou hemisférách jsou mnohem větší než při čtení potichu. Výzkumy ukazují, že mozek je ještě aktivnější, když se snažíte číst co nejrychleji.
Rychlé počítání jednoduchých příkladů

Při rychlém počítání jednoduchých příkladů se na magnetické rezonanci ihned ukáže několik červených oblastí v obou hemisférách. Aktivně pracuje jak vizuální oblast umístěná v zadní části mozku, tak i spodní závit spánkový, který rozpoznává tvary čísel. Činná je i Wernického oblast, která rozpoznává význam slov. Zapojený je také obloukovitý závit, což je oblast odpovědná za počítání, a především prefrontální kortex, což je oblast myšlení a učení.

Zajímavé je, že když budete tytéž příklady počítat pomalu s kávičkou v ruce, zapojíte sice podobné oblasti, ale váš mozek se při tom začervená o poznání méně.

Jednoduché výpočty - rychle

Jednoduché výpočty - pomalu

A co že to mám na mysli, když mluvím o jednoduchých výpočtech? Nic jiného, než jen matematiku 3. třídy základní školy. Tyto výpočty zapojují mozek účinněji než jakákoli jiná aktivita. A nejlepší způsob, jak rozsvítit co největší oblasti mozku, je počítat tyto příklady nejrychleji, jak jen dovedete. Namátkou třeba:

Staňte se fanouškem

Zdají se vám mé stránky přínosné a rádi byste přišli znovu? Nechte mi na sebe e-mail a já vám jednou měsíčně pošlu přehled novinek.
Poučení o svých právech a ochraně vašich osobních údajů najdete zde.

Tréninkový plán mozku

Někteří z vás si budou chtít trénink určitě zkusit, a tak jsem ho pro vás na základě výzkumů Dr. Kawašimi připravil. Je velmi jednoduchý. Skládá se z pracovních listů, které budete řešit vždy jeden denně od pondělí do pátku. Nic náročného, zabere vám to maximálně 5 minut denně. O víkendech pracovní listy neprocvičujte. V sobotu nebo v neděli si místo tréninku udělejte zhodnocení svého prefrontálního kortexu pomocí přiloženého testu. Nebojte, opět nic náročného. Z víkendu vám to ukousne maximálně 15 minut.

Jestli vás to začne bavit a budete chtít s tréninkem pokračovat i o víkendech nebo vám to naopak během týdne občas zhatí velké pracovní vytížení, nevadí. Udělejte si prostě zhodnocení svého prefrontálního kortexu vždy po pěti dnech tréninku.

Tréninkové listy si stáhněte z mého webu buď jako PDF, nebo lépe přímo do Excelu jako XLS soubor. Výhodou souboru do Excelu je to, že si v něm můžete vše přizpůsobit svým potřebám a když budete chtít, tak i snadno přidělat další příklady nebo hodnotící testy.


Tréninkový plán obsahuje 15 pracovních listů s jednoduchými početními příklady, tři sady testů pro zhodnocení prefrontálního kortexu a tréninkový záznam vašeho mozku. Stažené listy si vytiskněte. Pokud je to možné, tak poslední list, tedy tréninkový záznam svého mozku, si vytiskněte z Excelu a nikoliv ze souboru PDF. Při převodu tabulek z Excelu do PDF se mi totiž vytratily přerušované linky, které práci s tréninkovým záznamem usnadňují.

Délka tréninku by měla být alespoň dva měsíce, aby bylo možné pozorovat zřetelný pokrok v hodnotících testech a bystřejší mysl v běžném životě. Buď můžete točit mých 15 pracovních listů a 3 sady testů pro zhodnocení svého prefrontálního kortexu stále dokola nebo si pro další období rozšiřte můj excelovský soubor o své vlastní příklady a testy.

Jak s plánem pracovat - předtréninkový test

Nejprve si pomocí předtréninkového testu změřte, jak výkonný mozek máte dneska. Budete k tomu potřebovat zhruba 15 minut naprostého klidu a tři jednoduché testy. Dosažené výsledky si poté zapište do tréninkového záznamu svého mozku jako počáteční hodnoty.

1. test - počítání od 1 do 120

Prvním testem je co nejrychlejší odříkání čísel od 1 do 120, přičemž musíte každé slovo říct nahlas a srozumitelně. Tento test hodnotí obecné fungování prefrontálního kortexu levé i pravé hemisféry zároveň. Výzkum ukazuje, že výsledky takového testu jsou úzce spojeny s matematickými schopnostmi člověka.

2. test - pamatování slov

Tento test obsahuje 30 jednoduchých slov a vy máte 2 minuty na to zapamatovat si co nejvíce z nich. Po uplynutí dvou minut zapište všechna slova, na která si vzpomenete, na papír. Sleduje se počet zapamatovaných slov. Cílem tohoto testu je zhodnotit aktivitu prefrontálního kortexu levé mozkové hemisféry, která je spojena s krátkodobou pamětí.

3. test - Stroopův test

Tento test obsahuje 50 různobarevně natištěných slov a vaším úkolem je nahlas a co nejrychleji odříkat barvy, jakými jsou slova vytištěna. Jinými slovy, když vidíte slovo modrá natištěné červeně, máte říct červená a nikoli modrá. Když uděláte při poznávání barvy chybu, nepokračujte dál, dokud neřeknete barvu správně. Změřte si, kolik času jste potřebovali k vyslovení barev všech uvedených slov.

Cílem tohoto testu je změřit obecné fungování prefrontálního kortexu v levé i pravé hemisféře mozku. Test nemá žádný cílový čas, protože výsledky se velmi liší člověk od člověka. Snažte se ale v tomto testu postupně zlepšovat.

Jestli nemáte barevnou tiskárnu, udělejte si tento test na displeji monitoru, jako já.

Jak s plánem pracovat - pracovní listy

Jakmile si projdete předtréninkový test, můžete začít s pracovním listem pro první den. Je to list papíru se stovkou jednoduchých příkladů. Vaším úkolem je všech 100 příkladů co nejrychleji vypočítat. Změřte si, jak dlouho vám to trvalo.

Nedělejte si vůbec hlavu s tím, jestli uděláte v nějakém příkladu chybu nebo budete pomalí. Všechna hodnocení mají za cíl jenom měřit váš vlastní pokrok, nic víc. Uvidíte, že již po prvním týdnu nastane zlepšení. Jako svůj cíl si dejte dostat svůj čas pod 2 minuty s nulovou chybovostí. V tréninkovém záznamu mozku jsem tuto metu označil červenou čarou. Pokud to dokážete, můžete si říkat Mistr počtář. Jestli to zvládnete pod minutu třicet, jste opravdovým Velmistrem.

Pracovní listy si opravdu vytiskněte a výsledky příkladů do nich zapisujte rukou. Váš mozek tak bude muset rychlostí blesku koordinovat mnoho věcí. Takový trénink je pak velmi efektivní.

Tip pro silné heslo

Vím, že je velmi ošidné pamatovat si velké množství hesel k různým účtům, zvlášť když se pořád zpřísňují pravidla pro jejich nastavení, a tak pro vás mám na závěr ještě jeden tip. Pokud vám do systému například neprošlo vaše oblíbené heslo "kocicka" pro svoji jednoduchost, zkuste ho nahradit něčím opravdu složitým podle následujícího triku.

Podívejte se na svoji počítačovou klávesnici a na řadu písmen pod každou číslicí. Pod číslicí jedna jsou klávesy Q, A a Z, zatímco pod číslicí 6 jsou klávesy Y, H a N. Vidíte to? Toho můžete snadno využít k vytvoření zdánlivě nesmyslného, ale velmi silného hesla. Například datum svého narození 23.6.1975 zapíšete takto "wsxedc.yhn.qazol.ujmtgb". Pokud někdo takové heslo zahlédne, určitě si ho nezapamatuje.


To je pro dnešek vše. Pokud máte pocit, že by tento článek mohl zajímat i vaše přátelé, tak jim o něm určitě řekněte. Můžete ho také sdílet dál přes facebook. A jestli k němu máte výhrady, stížnost, pochvalu či nějaký jiný komentář, bez obav mi napište. Za každou zpětnou vazbu budu rád.

Zaujal vás tento článek? Sdílejte ho.
Další články
Děkuji, že čtete.
Zastánci a odpůrci mléka a mléčných výrobků mezi sebou již desítky let vedou vášnivé diskuse zhruba ve stejném duchu, jaké vedou vegetariáni s masožravci. Protože...
Číst dál
Z námětu dnešního článku mám nefalšovanou radost. Už delší dobu jsem si na něj brousil tužku, protože na stránkách beznudle.cz přeci musí být rada, jak zůstat po celý...
Číst dál
Když jsem připravoval stránku o aloe veře, ležel jsem v tom měsíce a prokousával se stohem odborných studií. Jedna z nich byla od Dr. Agarwala a natolik mě...
Číst dál