Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně další řádky

Milý zákazníku,

užitek, který získáte využitím mých služeb zprostředkovatele, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro vás znamenal spokojenost.

Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání, a já tato pravidla dodržuji. A byť si v administrativě nelibuji, následující obchodní podmínky chrání vás i mě při řešení případných sporů.

Přeji si však, aby nikdy nedošlo k nepříjemným situacím, a vy jste se stali mými spokojenými obchodními partnery na mnoho příštích let.


Martin Bartoň
autor webu
Martin Bartoň

obchodní podmínky

Před tím, než se rozhodnete využít mých služeb zprostředkovatele, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mé živnosti a o pravidlech mého obchodování prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

a)

Poskytovatelem služeb jsem já, Martin Bartoň, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 04 Chomutov, IČ: 67861288, DIČ: CZ7708102446. Podnikám na základě živnostenského oprávnění a jsem zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Chomutova.

b)

Kontaktovat mě můžete:

  • Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese martin@beznudle.cz.
  • Pro ústní komunikaci na telefonním čísle +420 720 739 702.
  • Pro písemnou komunikaci použijte adresu sídla mé živnosti.

2. Jak obchoduji

a)

Jsem živnostník, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, možnost zprostředkovat uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a společností LR Health & Beauty Systems, s.r.o., se sídlem č.p. 151, 739 11 Malenovice, IČ: 02486512, DIČ: CZ02486512, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 58017 (dále jen LR).

Uzavřením této smlouvy o spolupráci s LR získáte možnost nakupovat od společnosti LR produkty značky LR za zvýhodněnou partnerskou cenu a tyto produkty buď samostatně užívat nebo je dále prodávat koncovým zákazníkům.

b)

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

c)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně.

3. Zprostředkování uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a společností LR

a)

Pokud se rozhodnete uzavřít mým prostřednictvím smlouvu o spolupráci se společností LR, potom platí, že k uzavření takové smlouvy dochází vaším podpisem originálního výtisku předmětné smlouvy o spolupráci se společností LR a jeho následným odesláním na adresu provozovny společnosti LR, která zní: Závodní 1613/2, 700 30 Ostrava - Hrabůvka.

Podpisem smlouvy o spolupráci se společností LR stvrzujete, že souhlasíte s jejím zněním a odebráním "startovacího setu" složeného z produktů značky LR dle svého vlastního výběru, aktuální nabídky a podmínek společnosti LR. Tato povinnost je blíže specifikována ve smlouvě o spolupráci se společností LR, kterou vám na požádání kdykoliv zašlu v elektronické podobě k prostudování.

b)

Smlouva o spolupráci se společností LR se uzavírá mezi vámi a společností LR a já v ní vystupuji v roli zprostředkovatele.

c)

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a společností LR vás opravňuje nakupovat od společnosti LR prostřednictvím jejího e-shopu zboží značky LR za výhodné partnerské ceny a toto zboží dle své volby buď samostatně užívat, nebo ho ve formě osobního prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům.

d)

Společnost LR má právo smlouvu o spolupráci s vámi zamítnout či vypovědět. Já žádným způsobem nezaručuji trvání ani kvalitu smluvního vztahu mezi vámi a společností LR.

4. Cena a způsob platby

a)

Mé služby zprostředkovatele při uzavření smlouvy o spolupráci mezi vámi a společností LR jsou pro vás zdarma.

b)

Obvyklé náklady za zprostředkování, tj. v našem případě poštovné za odeslání originálního výtisku smlouvy do vašich rukou k podpisu, jdou rovněž k mé tíži a jsou pro vás zdarma.

5. Vyřizování stížností

a)

Máte-li k mému plnění či poskytnutým službám zprostředkovatele nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

6. Vyloučení odpovědnosti za obsah webu

a)

Všechny poznatky, které jsem uveřejnil na tomto webu, jsou pouze odrazem mého osobního mínění a odrazem mých zkušeností. Popsal a prověřil jsem je s velkou péčí a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou však uvedeny bez záruky a mé odpovědnosti. Jakékoliv ručení za škody všeho druhu, které by mohly vzniknout na základě informací získaných z tohoto webu, vylučuji.

b)

Žádné na webu uveřejněné texty v žádném případě nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Výslovně vám doporučuji poradit se se svým lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na tomto webu.

7. Ochrana vašich osobních údajů

a)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně. Vždy vyžaduji jen nezbytné minimum vašich osobních kontaktních údajů a takto získané údaje vždy zpracovávám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

b)

Zásady mého nakládání s vašimi osobními údaji najdete na této webové stránce.